Andaco Spirits - Louis Latour Meursault / White, Dry / - WHITE