Andaco Spirits - Louis Latour Rully Blanc / White, Dry / - WHITE