Andaco Spirits - Sake Akashi-Tai Ginjo Yuzushu - SPIRITS